Waarom

“People don’t buy WHAT you do, they buy WHY you do it.”

Simon Sinek

Waarom?

wat-hoe-waaromDe zorg blijft nu met kleine stapjes stilstaan. Het geven van vertrouwen en het kunnen nemen van professionele verantwoordelijkheid voor de echte zorgbehoefte is verdrongen door het vastleggen van en verantwoorden van handelingen. Dat moet anders.

Ik geloof in de interactie tussen mensen, tussen zorgverlener en zorgvrager en ben van er overtuigd dat alles hieromheen moet worden georganiseerd. De systemen dienen hierbij als kaders en leveren informatie om samen verder te verbeteren.

Daarom wil ik mijn bijdrage leveren en (nieuwe) coalities ondersteunen bij de focus op en aandacht voor gezondheid, voor Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle spelers in het veld zichzelf regelmatig de vraag stellen: Waarom doe ik dit? Waar ga ik echt voor? Het antwoord is leidend voor alle initiatieven en activiteiten die daadwerkelijk zinvol zijn.

Ik heb ervaren dat het prikkelen en uitdagen op het waarom zo essentieel en tevens op mijn lijf geschreven is