Capaciteit in de Ouderenzorg

Behoud van personeel

Iedereen weet dat de zorgvraag in met name de ouderenzorg toeneemt, terwijl we kampen met een gebrek aan capaciteit. De instroom van nieuwe medewerkers is niet afdoende om (tijdelijk) verzuim en uitstroom te compenseren. Laat staan om de stijgende vraag op te vangen. Dit leidt tot verdere druk op de capaciteit, waardoor de kwaliteit van de zorg niet meer  gegarandeerd kan worden.

Ik geloof heilig in de focus op het behouden van je zorgpersoneel. Er is veel onderzoek gedaan naar de synergie tussen onder meer arbeidssatisfactie en de kwaliteit van zorgverlening.  Organisaties in de ouderenzorg die in willen zetten op het behoud van hun zorgpersoneel moeten initiatieven nemen die passen in de driehoek: Kwaliteit van Zorg, Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Werken. 

Kwaliteit van Werken is mijn invulling van veel verschillende theorieën (zoals Job Demand Resources en  Joy in Work) die zijn gericht op het werken van de zorgverlener. Hierbij spelen veel verschillende aspecten een rol, maar in grote lijnen komen ze neer op het zoeken van het maximaal benutten van energie (intrinsieke motivatie) en het minimaliseren van stressfactoren (extrensieke motivatie).

En we moeten het niet moelijker maken dan het is: breng in kaart wat zorgpersoneel motiveert en stimuleert en doe heer meer van; maak helder welke belemmeringen en knelpunten worden ervaren en probeer deze zo veel mogelijk weg te halen. Ja in de praktijk is het zeker niet zo eenvoudig, maar wel een uitstekende start