Wat

Wat?

Met Cure-ious en professionals uit mijn netwerk, bied ik ondersteuning die exact aansluit bij uw uitdagingen en kansen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

Vraaggerichte Zorginstellingen. Niet omdat het kan maar omdat het moet

Niet het systeem, maar de leefwereld staat centraal. Niet het zorgaanbod, maar de zorgvraag is leidend. Dit zijn basisvoorwaarden voor een duurzame positie in het Nederlandse Zorgveld. Zorgorganisaties die zich hierin herkennen help ik (zonodig ondersteund door mijn netwerk) om deze transitie op gang te brengen. In de praktijk vaak beginnend met een kleine ‘coalition of the willing’ en de eerste stappen op weg naar verandering. Niet zelden resulterend in de wil van steeds meer mensen in de organisatie hieraan in bijdrage te leveren. 

Meer Shared in Shared Decision Making

De stip aan de horizon is dat de (chronische) patiënt uiteindelijk zelf het ritme van de medische interventies gaat bepalen. Daar moeten zowel zorgverlener als patiënt echt in geloven en aan gaan wennen. Rondom de aandoening moet een patiënt eerst weten, begrijpen en accepteren voordat ie kan meedenken en meebeslissen. Tevens vereist dit andere inzichten en  Soft Skills van zorgprofessionals

Samenwerking in de praktijk

Samenwerken begint bij het opzoeken van gedeelde ambities en belangen. Ik verbind verschillende organisatie die soms lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Door samen een beeld te vormen van een gezonde toekomst en iedereen te laten beseffen dat ze hierin samen meer kunnen betekenen dan alleen. Door te werken vanuit vertrouwen ontstaat een ‘nieuwe wereld’ van energie en beweging die bijdraagt aan Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Werken

Stakeholdermanagement en -interactie

Ik help relevante competenties van medewerkers in kaart te brengen en te versterken. Ik train en begeleid betrokken medewerkers (op relevante kennis, attitude en gedrag) om de echte dialoog met stakeholders aan te gaan. Dit resulteert in houding en gedrag waarin stakeholders zich herkennen en in toenemende mate bereid zijn gezamenlijke belangen na te streven.