Feedback opdrachtgevers

Ervaringen van opdrachtgevers

De afgelopen jaren heb ik met volle tevredenheid een aantal bedrijven en instellingen ondersteund in hun zoektocht naar aansluiting met relevante stakeholders. Uiteindelijk draaide het altijd om betere zorg, beoordeeld vanuit Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Werken

De volgende quotes geven inzicht in de waarde die door mijn opdrachtgevers is ervaren:

“Maurits stelde continu die vragen die de kern van onze problemen blootlegden. Die lagen echt op een ander niveau dan we dachten. Vervolgens zijn we samen aan de slag gegaan de passende antwoorden erbij te zoeken en de verkregen informatie door te vertalen naar aanknopingspunten met mijn doelgroepen”

Projectverantwoordelijke zorginstelling

“De training soft skills heeft mij als jonge longarts het nodige vertrouwen gegeven in zowel medische als niet medische situatie. Ik ben me veel bewuster van mezelf en mijn kracht en hoe ik deze kan inzetten in contact met mijn patiënten maar ik in bijvoorbeeld staf-vergaderingen”

jonge longarts

“Voor ons was de belangrijkste uitdaging om structureel een plek in te vullen in het zorgveld rondom onze potentiële cliënten. We waren zelf vooral bezig met ons eigen aanbod, zonder daarbij aan te sluiten op verwijzers en patiënten. Het werken vanuit een account- en stakeholder structuur heeft hierbij veel grip opgeleverd. We kunnen nu veel beter voorspellen waar onze cliënten vandaan gaan komen en welke behoeften ze hebben”

Manager Zorginstelling

“Dit is voor mij tot op heden een van de weinige trainingen waar ik ook echt de praktijk ervaar en er meteen buiten mee kan. Het effect op mijn werk is o.a. dat ik me veel bewuster ben geworden van wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt en hoe ik hier mee om kan gaan, het heeft mij handvatten gegeven waarmee ik aan de slag kan”

Manager Health tech

We hebben als verschillende partijen lang om elkaar heen gedraaid. Maurits heeft ons geholpen om vanuit gedeelde ambities en belangen te werken aan onderling vertrouwen. Het project dat hieruit vervolgens ontstond heeft alle betrokkenen positief verrast en iets gebracht voor de patiënt. Ik zie nu al uit naar een volgende samenwerking

Bestuurder patiëntenvereniging

“De samenwerking met Cure-ious heeft ons twee dingen gebracht: 1. Samenwerking met het veld, niet omdat het moet maar omdat we het willen. 2. Door vanaf het begin af aan ons team te betrekken in de veranderingen waar we voor stonden en deze goed af te stemmen is onze “nieuwe organisatie” voor iedereen logisch en merken we dat iedereen net dat extra stapje zet”

Manager zorginstelling

De afgelopen periode heb ik mede voor de volgende opdrachtgevers gewerkt

InteraktContour logo2 logo UMCU logo radboudboeringermsdtergooiivhgleopfizer_logo_detailTakeda_logo