Hoe en wat

elephant

Als professional (met netwerk) met veel kennis van en ervaring in de zorgmarkt ben ik in staat een onafhankelijke positie in te nemen. Ik laat betrokkenen verschillende perspectieven zien en ervaren. We vertalen dit door naar gezamenlijke ambities en gedeelde belangen, die als basis dienen voor alle volgende initiatieven en acties. En als het vastloopt, dan gaan we eerst weer terug naar die ambities en belangen. Het is zo goed om te zien dat deze manier van werken veel succes heeft en zo veel frustraties helpt voorkomen

Door het stellen van de juiste vragen aan mijn opdrachtgevers, maar zeker ook aan hun stakeholders ben ik in staat om mensen te raken en te prikkelen. Mensen die zich geraakt of geprikkeld voelen komen in beweging. Deze beweging is de sleutel voor succesvolle interactie en kansrijke samenwerking waardoor het in de zorg weer gaat draaien om Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Werken. Zo zetten we elke keer een kleine stap vooruit, in de wetenschap dat iedereen aangehaakt is en blijft

Met Cure-ious en professionals uit mijn netwerk, bied ik ondersteuning die exact aansluit bij uw uitdagingen en kansen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

Vraaggerichte Zorginstellingen. Niet omdat het kan maar omdat het moet
Niet het systeem, maar de leef- en werkwereld wereld staan centraal. Niet het zorgaanbod, maar de zorgvraag is leidend. Dit zijn basisvoorwaarden voor een duurzame positie in het Nederlandse Zorgveld. Zorgorganisaties die zich hierin herkennen help ik (zonodig ondersteund door mijn netwerk) om deze transitie op gang te brengen. In de praktijk vaak beginnend met een kleine ‘coalition of the willing’ en de eerste stappen op weg naar verandering. Niet zelden resulterend in de wil van steeds meer mensen in de organisatie hieraan in bijdrage te leveren. 

Meer Shared in Shared Decision Making
De stip aan de horizon is dat de (chronische) patiënt uiteindelijk zelf het ritme van de medische interventies gaat bepalen. Daar moeten zowel zorgverlener als patiënt echt in geloven en aan gaan wennen. Rondom de aandoening moet een patiënt eerst weten, begrijpen en accepteren voordat ie kan meedenken en meebeslissen. Tevens vereist dit andere inzichten en  Soft Skills van zorgprofessionals

Samenwerking in de praktijk
Samenwerken begint bij het opzoeken van gedeelde ambities en belangen. Ik verbind verschillende organisatie die soms lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Door samen een beeld te vormen van een gezonde toekomst en iedereen te laten beseffen dat ze hierin samen meer kunnen betekenen dan alleen. Door te werken vanuit vertrouwen ontstaat een ‘nieuwe wereld’ van energie en beweging die bijdraagt aan Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Werken