Home

“Ondanks dat ik me serieus zorgen maak ben ik er van overtuigd dat er nog veel ruimte zit in de zorg in Nederland. Het organiseren van de zorg moet weer plaatsvinden vanuit de leefwereld, vanuit Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Werken. Hierbij is vertrouwen en niet verantwoording het leidende principe

“ik geloof erin dat verbinding tussen de verschillende belanghebbenden een noodzakelijke voorwaarde is voor samenwerking rondom mensen met een zorgvraag die leidt tot duurzaam zinnige en zuinige zorg”

Hoe groot de (post corona) druk nu ook is, het uitgangspunt blijft hetzelfde. Samen zullen we moeten werken aan zorg die duurzaam toegankelijk’, betaalbaar en kwalitatief goed is. Het mooie is dat dit alleen kan als we de zorgvrager echt centraal zetten. Zijn we in staat om over bestaande instellingen heen te organiseren en weten we energie en motivatie te mobiliseren? Ook dat is innovatie, waarbij allerhande technologische ontwikkelingen het proces zeker makkelijker kunnen maken. Maar het begint bij de vraag voor alle betrokken: waarom zou ik hierin een rol spelen? 

Ik richt me op degenen die deze vraag aantrekkelijk en relevant vinden, maar zich ook realiseren dat ze het niet allen kunnen. Ik help hen de juiste verbindingen te leggen en zichzelf te ontwikkelingen richting de ‘zorg van morgen. Dat is de transitie waar ik voor sta.

Vaak begint het met het beantwoorden van drie kernvragen: Waarom, Hoe en Wat? De volgorde van de vragen is essentieel en bepaalt in hoeverre je er in zult slagen “echt aantrekkelijk en onderscheidend te zijn”. In de praktijk blijkt namelijk dat bedrijven echt succesvol zijn als ze handelen vanuit de kern van hun bestaan en het aanbod hier een logisch gevolg van is.

“Gemeenschappelijk belang is de basis voor succesvolle samenwerking”