Waarom

“People don’t buy WHAT you do, they buy WHY you do it.”

Simon Sinek

Waarom?

wat-hoe-waaromDe zorg blijft nu met kleine stapjes stilstaan, geremd door de noodzakelijk focus op doelmatigheid en efficiency. Het is de uitdaging binnen deze kaders samenwerking op te zoeken die voortkomen uit het denken in kansen en belangen.

Ik geloof in nieuwe coalities die gericht zijn op het realiseren van gezondheidswinst bij patiënten, zonder dat daarbij de eigen belangen verloren gaan. Hiertoe moeten de betrokken partijen worden uitgedaagd de eigen domeinen te delen. Dit om samen tot goede zorgoplossingen te komen die een bijdrage leveren aan Zinnige en Zuinige Zorg. We moeten ophouden te rommelen binnen bestaande kaders, maar samen nieuwe gaan creëren

De eerste uitdaging is dus mensen te laten geloven in de waarde van de nieuwe paradigma’s waarbij ook de eigen belangen kunnen worden geborgd. Dat is exact de uitdaging die op mijn lijf geschreven is. Ik wil mensen uitdagen, prikkelen en helpen om de nieuwe coalities te bouwen en het lef te tonen echt nieuwe dingen te proberen.