Wat

Wat?

Met Cure-ious bied ik ondersteuning die exact aansluit bij uw uitdagingen en kansen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

Vraaggerichte Zorginstellingen. Niet omdat het kan maar omdat het moet

Ik help zorginstellingen in Nederland een keuze te maken in voor hen voordelige zorgmodellen en kansrijke coalities en begeleid de beslissers bij de implementatie hiervan. Mijn ervaring heeft geleerd dat dit veelal ontwikkelingen betreft gericht op het “van binnen naar buiten denken”. Succesvolle zorgorganisaties laten een evolutie zien van aanbodgestuurde naar vraaggerichte cultuur en aansturing. Helaas kunnen ze dat vaak niet alleen.

Meer Shared in Shared Decision Making

De stip aan de horizon is dat de (chronische) patiënt uiteindelijk zelf het ritme van de medische interventies gaat bepalen. Daar moeten zowel zorgverlener als patiënt echt in geloven en aan gaan wennen. Rondom de aandoening moet een patiënt eerst weten, begrijpen en accepteren voordat ie kan meedenken en meebeslissen. Tevens vereist dit andere inzichten en  Soft Skills van zorgprofessionals

Samenwerking in de praktijk

Ik ondersteun stakeholders die een rol wil blijven spelen in de zorgmarkt door zich opnieuw te positioneren in hun markt. Door een analyse aan te bieden van de nieuwe wereld, deze door te vertalen in betekenissen en de wijze waarop ze zich het beste in de markt kunnen gedragen, krijgen mijn de opdrachtgevers instrumenten om hernieuwde aansluiting met de belangrijkste  stakeholders te verkrijgen en samen aan nieuwe paradigma’s te werken.

Stakeholdermanagement en -interactie

Ik help relevante competenties van medewerkers in kaart te brengen en te versterken. Ik train en begeleid betrokken medewerkers (op relevante kennis, attitude en gedrag) om de echte dialoog met stakeholders aan te gaan. Dit resulteert in houding en gedrag waarin stakeholders zich herkennen en in toenemende mate bereid zijn gezamenlijke belangen na te streven.