Feedback opdrachtgevers

Ervaringen van opdrachtgevers

De afgelopen jaren heb ik met volle tevredenheid een aantal bedrijven en instellingen ondersteund in hun zoektocht naar aansluiting met relevante stakeholders. Deze ondersteuning bestond zowel uit het gehele traject van het identificeren van de juiste stakeholders tot een passende wijze van marktbewerking op account- en persoonsniveau, als specifieke projecten hierbinnen.

De volgende quotes geven inzicht in de waarde die door mijn opdrachtgevers is ervaren:

“Maurits stelde continu die vragen die de kern van onze problemen blootlegden. Die lagen echt op een ander niveau dan we dachten. Vervolgens zijn we samen aan de slag gegaan de passende antwoorden erbij te zoeken en de verkregen informatie door te vertalen naar aanknopingspunten met mijn doelgroepen”

Projectverantwoordelijke zorginstelling

“We hebben het proces als zeer waardevol ervaren. Zijn kritische houding heeft uiteindelijk geleid tot zowel een nieuwe doelgroepsegmentatie als een bewustwording bij mijn mensen om dingen tot echt helemaal anders te gaan doen. We zijn nu samen bezig om dat anders doen concreet vorm te geven”

Sales & Marketing Manager Farma

“Voor ons was de belangrijkste uitdaging om structureel een plek in te vullen in het zorgveld rondom onze potentiële cliënten. We waren zelf vooral bezig met ons eigen aanbod, zonder daarbij aan te sluiten op verwijzers en patiënten. Het werken vanuit een account- en stakeholder structuur heeft hierbij veel grip opgeleverd. We kunnen nu veel beter voorspellen waar onze cliënten vandaan gaan komen en welke behoeften ze hebben”

Manager Zorginstelling

“Dit is voor mij tot op heden een van de weinige trainingen waar ik ook echt de praktijk ervaar en er meteen buiten mee kan. Het effect op mijn werk is o.a. dat ik me veel bewuster ben geworden van wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt en hoe ik hier mee om kan gaan, het heeft mij handvatten gegeven waarmee ik aan de slag kan”

Rayon Manager Farma

Onder leiding van Maurits Mares hebben we een aantal adviesraadbijeenkomsten georganiseerd voor een specialisme binnen ons huidige product/markt portfolio. Doel was inzicht verkrijgen in het beslissingsproces van (potentiële) klanten en hen om advies vragen over welke plaats in de markt wij als organisatie moeten innemen. Maurits denkt op realistische en positieve wijze in mogelijkheden. Aannames en overtuigingen weet hij snel boven water te krijgen en te toetsen aan de werkelijkheid. De uitkomsten van de adviesraad bijeenkomsten werden direct met zijn hulp geconcretiseerd.

Nu een jaar na dato hebben we een substantiële omzetstijging gerealiseerd en hebben we een bijzondere positie in de markt ingenomen waarbij de gezamenlijke belangen voor een ieder helder zijn.

Salesmanager Media Exploitant

“De samenwerking met Cure-ious heeft ons twee dingen gebracht: 1. Samenwerking met het veld, niet omdat het moet maar omdat we het willen. 2. Door vanaf het begin af aan ons team te betrekken in de veranderingen waar we voor stonden en deze goed af te stemmen is onze “nieuwe organisatie” voor iedereen logisch en merken we dat iedereen net dat extra stapje zet”

Manager zorginstelling

De afgelopen periode heb ik mede voor de volgende opdrachtgevers gewerkt

boeringermsdomega-pharmatergooiivhgleopfizer_logo_detail Takeda_logo

Ster_logoInteraktContour logo2