Hoe

Hoe?

elephant

Als zelfstandige (met netwerk) met veel kennis van en ervaring in de zorgmarkt ben ik in staat een onafhankelijke positie in te nemen. Hierdoor voelen de verschillende betrokkenen zich veelal uitgedaagd om zowel “hun eigen eenzijdige focus te zien” als “het perspectief van de olifant”

Beide elementen zijn bepalend voor de bereidheid om de dialoog te kunnen en willen opzoeken met andere belanghebbenden. Dit om gezamenlijke belangen te identificeren en benutten.

Door het stellen van de juiste vragen aan mijn opdrachtgevers, maar zeker ook aan hun stakeholders ben ik in staat om mensen te raken en te prikkelen. Mensen die zich geraakt of geprikkeld voelen komen in beweging. Deze beweging is de sleutel voor succesvolle interactie en de daaruit voortvloeiende samenwerking met de bewuste stakeholders.

Ik werk veelal op project- en interim basis. Samen met mijn opdrachtgevers stel ik zo scherp mogelijk het doel vast, waarbij de weg naar het doel continu hierop wordt afgestemd. Dit levert gelijk een extra leercurve op voor taakgerichte organisaties