Home

“Op dit moment is het vaak zo dat het systeem de patiënt leidt. Ik pleit voor een echte ommekeer. De patiënt schakelt het systeem in wanneer hiervoor (medische) aanleiding is. Dat is het moment dat het netwerk van zorgverleners in actie komt om de zorgvraag van de patiënt op te lossen op een zinnige en zuinige manier”

“ik zet me in voor iedereen die hier ook in gelooft en steun nodig heeft om dit ook daadwerkelijk te realiseren”

Maurits Mares

Binnen de kaders die door overheid en zorgverzekeraars worden gesteld, proberen direct en indirect betrokken stakeholders hun eigen belangen en posities zo goed mogelijk te verdedigen en in te vullen. Daarbij komt de patiënt onbedoeld in het gedrang
De vraag wat echt goed is voor de patiënt wordt veelal overschaduwd door eigen belang en eisen van doelmatigheid en efficiency en dat terwijl zorgverleners eigenlijk gewoon zorg willen verlenen.

Het is niet eenvoudig om binnen deze dynamiek je weg te vinden en de juiste netwerken en coalities te vormen. De sleutel ligt in het identificeren, benoemen en benutten van gezamenlijke belangen die dienen als basis voor van samenwerking en goede zorg.

Gedreven door mijn passie om binnen deze veranderingen mijn bijdrage te leveren en gebruik makend van mijn uitgebreide ervaring met veel verschillende stakeholders in de zorg, ondersteun ik bedrijven die zich herkennen in bovenstaande problematiek. Hierbij draait het om de belangrijkste vraag: Hoe zorgen we er samen voor dat het weer echt om de patiënt gaat?

Meestal begint de samenwerking met het beantwoorden van drie kernvragen: Waarom, Hoe en Wat? De volgorde van de vragen is essentieel en bepaalt in hoeverre je er in zult slagen “echt aantrekkelijk en onderscheidend te zijn”. In de praktijk blijkt namelijk dat bedrijven echt succesvol zijn als ze handelen vanuit de kern van hun bestaan en het aanbod hier een logisch gevolg van is.

“Gemeenschappelijk belang is de basis voor succesvolle samenwerking”